Elżbieta Sałaban

adres do korespondencji:
ul. Mikołowska 3a
51-515 Wrocław
ela@salaban.info

telefon
– praca

(071) 346 63 26 – dom

+48 603 385 033 – mobile

Patenty żeglarskie:
j.kpt.ż.b. nr pat 922 (rok 1984)
Instruktor Żeglarstwa nr pat. 1597 (rok 1978)

Staż żeglarski:
40 lat