Karmena STAŃKOWSKA

adres do korespondencji:
ul. Mianowskiego 18
51-605 Wrocław

telefony:
dom – (071) 384 15 43
praca – (071) 347 33 40
kom. – 0691 89 28 20

Patenty żeglarskie:
j.kpt.ż.w. nr pat. 177 (rok 1961)
kpt.j. nr pat. 1299 (rok 2000)
kpt.m.ż.w. nr pat 171 (rok 1990)
Staż żeglarski: 87.000 Mm

Prezentacja dorobku: staż morski, trenerski, organizacyjny – DUŻY !