Rainer Pietrasik

adres do korespondencji:
ul. Świeża 115
Wrocław
rainer.pietrasik@gmail.com

telefon
(71) 326 69 39 – praca

(71) 354 24 82 – dom

+48 696 487 592 – mobile

Patenty żeglarskie:
j.kpt.ż.w. nr pat. (rok 1987)

Staż żeglarski:

Opisy kilku rejsów:

I etap rejsu s/y Ballada do Nowego Jorku (1979),