Żaglowiec dla Dolnego Śląska
Powierzchnia żagli [m2]:
Latacz
Bramkliwer
Kliwer
Sztafok
Grot bombramsztaksel
Grot bramsztaksel
Grot sztaksel
Bezan topsztaksel
Bezan stensztaksel
Bezan sztaksel
60,8
64,7
45,8
29,4
32,7
50,7
37,0
27,7
27,8
27,3
Fok
Fok marsel dolny
Fok marsel górny
Fok bramsel
Fok bombramsel
Grot
Grot marsel dolny
Grot marsel górny
Grot bramsel
Grot bombramsel
75,0
56,0
50,0
52,5
34,0
87,8
60,0
60,8
69,0
42,8
Bezan
Bezan topsel
72,5
30,2