Ładowanie Wydarzenia

« All Wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

V Regaty o Puchar Polski Południowo-Zachodniej Puchar Starosty Powiatu Wrocławskiego

Czerwiec 15 @ 11:00 - Czerwiec 16 @ 17:00


Wrocław 25.05.2019
ZAWIADOMIENIE O REGATACH
V Regaty o Puchar Polski Południowo-Zachodniej
Puchar Starosty Powiatu Wrocławskiego
w klasach: Optimist A i B, Laser 4.7, Laser Radial, Cadet, 470 Masters, Omega Standard,
1. MIEJSCE I TERMIN REGAT
Regaty odbędą się na Zalewie Mietkowskim
Regaty rozegrane zostaną w dniach 15-16 czerwca 2019 r.
Planowany start do I wyścigu w dniu 15 czerwca 2019r. o godz. 11.00.
Starty do kolejnych wyścigów zgodnie z komunikatem Sędziego Głównego. W ostatnim dniu regat żaden
sygnał ostrzeżenia nie zostanie podany później niż o godz. 13 30.
Bazą regat i miejscem trzymania sprzętu oraz slipowania dla klas: Optimist, Laser i Cadet będzie Stanica
Wędkarska Polskiego Związku Wędkarskiego w Borzygniewie
Bazą regat i miejscem trzymania sprzętu oraz slipowania dla klas 470 i Omega będzie Ośrodek Sportów
Wodnych i Rekreacji w Borzygniewie, ulica Sportowa 4.
2. ORGANIZATOR
Uczniowski Klub Sportowy ŻEGLARZ ; ul. Osobowicka 70; 51-008 Wrocław
Paweł Gabryszewski, tel. 607 362 862, info@uks-zeglarz.pl
3. BIURO REGAT
Biuro regat mieścić się będzie na przystani Ośrodku Sportów Wodnych i Rekreacji Powiatu Wrocławskiego
w Borzygniewie przy ulicy Sportowej 4.
Instrukcja żeglugi będzie dostępna w biurze regat.
4. PROGRAM REGAT
14.06.2019 – piątek
18:00-20:00 – przyjmowanie zgłoszeń
15.06.2019 – sobota
8:00 – 9:00 – przyjmowanie zgłoszeń
9:30 – uroczyste otwarcie regat na terenie przystani
10:55 – sygnał ostrzeżenia do pierwszego wyścigu dnia
16.06.2019 – niedziela
9:55 – sygnał ostrzeżenia do pierwszego wyścigu dnia
16.00 – uroczyste zakończenie regat
5. STARTUJĄCE KLASY
Regaty zostaną rozegrane w następujących klasach łodzi:
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „ŻEGLARZ”
51-008 Wrocław, ul. Osobowicka 70
http://www.uks-zeglarz.pl
• Optimist gr. A , B
• Laser 4,7
• Laser Radial
• Cadet
• 470 Masters
• Omega Standard
6. PRZEPISY i FORMAT REGAT
• Regaty rozegrane zostaną zgodnie z Przepisami Regatowymi Żeglarstwa ISAF, przepisami klasowymi,
niniejszym zawiadomieniem, Instrukcją Żeglugi i oficjalnymi komunikatami Komisji Sędziowskiej. W
przypadku rozbieżności pomiędzy Instrukcją Żeglugi a niniejszym zawiadomieniem, Instrukcja Żeglugi
będzie nadrzędna. Instrukcja żeglugi wywieszona będzie w dniu przyjmowania zgłoszeń w biurze regat
• Stosowane będą systemy punktacji określone w Przepisach Regatowych Żeglarstwa ISAF edycji 2017 – 2020
• Przewiduje się rozegranie 9 wyścigów.
• Regaty będą ważne przy rozegraniu minimum 1 wyścigu
• Po rozegraniu 4 wyścigów jeden najgorszy rezultat zostanie odrzucony.
• Regaty będą przeprowadzane zgodnie z Regulaminem PSKO i PSKL.
7. ZGŁOSZENIA WSTĘPNE
Zgłoszeń wstępnych należy dokonywać do dnia 14.06.2019.
Zgłoszeń można dokonywać za pomocą jednej z wybranych opcji:
• wszystkie klasy na portalu: www.regascore.com
https://www.regascore.com/regaty/regaty-w-klasie/optimist/klasy/optimist/optimist-a/v-pucharpolski-
poludniowo-zachodniej.html
• Optimist na portalu sailingnet.pl
https://profil.sailingnet.pl/v-puchar-polski-poludniowo-zachodniej-2019
• Laser zgłoszeń na portalu https://www.upwind24.pl
Przy zgłoszeniach należy podać imię i nazwisko sternika i załogi, klasę jachtu, numer na żaglu, dla klas
sportowych nr licencji i datę badań lekarskich
NA MIEJSCU REGAT
Zgłoszeń finalnych należy dokonać na miejscu w biurze regat w wyznaczonych godzinach. Po tym czasie
zgłoszenia nie będą przyjmowane.
Podczas procedury zgłoszeniowej w miejscu regat, obowiązuje posiadanie następujących dokumentów:
• potwierdzenie opłacenia wpisowego
• aktualne badania lekarskie (dotyczy tylko zawodników polskich i klas sportowych);
• licencja sportowa zawodnika PZŻ (dotyczy klas sportowych);
• ubezpieczenie OC na sumę gwarancyjną min. 1.500.000 EUR;
• licencja PZŻ na reklamowanie indywidualne (jeżeli dotyczy);
Wszystkie motorówki trenerów i obserwatorów uczestniczących w regatach wymagają akredytacji
organizatora regat podczas procedury zgłoszeniowej.
8. WPISOWE
Wpisowe do regat wynosi odpowiednio
• OPP gr A i B 60pln
• LASER 4.7 60pln
• LASER RADIAL 60pln
• CADET 120pln/jacht wpłacone do dnia 15.06.2107
• 470 120pln/jacht
• OMEGA STAND. 150pln/jacht

Wszystkie przelewy za wpisowe muszą wpłynąć na konto organizatora najdalej w dniu 13.06.2019.
W przypadku niedotrzymania terminu kwota wpisowego będzie wyższa od normalnej o 50%.
Przelewy należy kierować na konto nr: 70 1540 1030 2001 7762 9865 0001 z dopiskiem „regaty PPPZ 2019”
9. NAGRODY
Zdobywcy miejsc: I-III otrzymają pamiątkowe puchary i nagrody rzeczowe.
10. ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE W CZASIE REGAT
W ramach wpisowego organizator zapewnia:
• miejsce na polu namiotowym z dostępem do sanitariatów na czas trwania regat
• W dniu 15.06, po wyścigach , ciepły posiłek dla wszystkich zawodników i trenerów.
• W dniu 16.06 śniadanie dla wszystkich zawodników i trenerów oraz ciepły posiłek po wyścigach.
Odpłatnie noclegi można rezerwować OW Pielgrzym w Sobótce ul. Słoneczna 20. Około 14km od bazy regat.

O nas


tel. 601 584 419, 71 715 10 20
11.PRAWA DO WIZERUNKU
Zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego wizerunku przez
organizatorów i sponsorów podczas zdjęć, filmów i innych reprodukcji w czasie trwania regat.
12. ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Żadna z czynności wykonana lub
niewykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek
szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht, wynikającą z udziału w regatach.
13. INFORMACJE DODATKOWE
1. Trasa regat zostanie podana w instrukcji żeglugi.
2. Zawodnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody jakie wynikną w trakcie regat z ich
winy. Obowiązkowe jest posiadanie ubezpieczenie OC.
3. Jachty startujące w regatach muszą posiadać widoczne oznakowanie identyfikacyjne w postaci
numeru umieszczonych na żaglu lub nazwy na burtach jachtu.
4. Zawodnik zgłaszając się do regat wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie
danych osobowych w zakresie realizacji zadania publicznego.
5. Organizator zastrzega sobie możliwość umieszczenia reklamy sponsora na burtach jachtów
startujących w regatach.
6. Regaty zrealizowane przy wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Dolnośląskiego i Starosty Powiatu Wrocławskiego.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Szczegóły

Start:
Czerwiec 15 @ 11:00
Koniec:
Czerwiec 16 @ 17:00

Organizatorzy

WrOZŻ
UKS Żeglarz

Miejsce

Zalew Mietkowski