Kontakt

Siedziba WrOZŻ:
ul. Borowska 1-3, 50-529 Wrocław

NIP: 896-10-00-028

Bank: PKO BP IV O/Wrocław
Nr konta: 18 1020 5242 0000 2802 0152 7498

Adres i godziny urzędowania biura:

ul. Borowska 1-3, pok. nr. 27, II piętro (Dolnośląska Federacja Sportu)
wtorek, czwartek: 15.00-19.00

tel/fax: 71 343 56 65
Pracownik Biura: Danuta Krawczyk

E-Mail: biuro@wrozz.wroclaw.pl

MAPA DOJAZDU

 

Wspierają nas !

 

 

 

 • Użytkowników : 4
 • Artykułów : 241
 • Zakładki : 23
 • Odsłon : 627878
Start / Komisja Techniczno - Organizacyjna / Rejestracja jachtu śrdólądowego - WrOZŻ.
A+ R A-

Rejestracja jachtu śrdólądowego - WrOZŻ.

Email Drukuj PDF

 

 

I. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

WROCŁAWSKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK ŻEGLARSKI

www.wrozz.wroclaw.pl

II. PODSTAWA PRAWNA:

Art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (t.j. Dz. U. z 2006 r. nr 123 poz. 857 z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 11 kwietnia 2008 r. w sprawie trybu rejestracji statków używanych na wodach śródlądowych do uprawiania sportu lub rekreacji (Dz. U. z 2008 r. nr 72 poz. 426).

III. WYMAGANE DOKUMENTY:

 • wypełniony formularz oświadczenie - wniosek o rejestrację śródlądowego jachtu żaglowego,

 • oryginał lub uwierzytelniony notarialnie odpis dokumentu stwierdzającego nabycie własności lub współwłasności jachtu (do wglądu), którym może być:

  • faktura VAT,

  • umowa kupna-sprzedaży,

  • umowa zamiany,

  • umowa darowizny (przy umowach wymagane jest potwierdzenie uiszczenia podatku od czynności cywilno - prawnych we właściwym urzędzie skarbowym lub zawarcie umowy w formie aktu notarialnego),

  • prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności,

  • dla jachtu budowanego systemem gospodarczym – pisemne oświadczenie budowniczego oraz, w przypadku nabycia podstawowych elementów jak: kadłub, żagle, maszt, silnik, dokumenty potwierdzające nabycie tych elementów,

  • poprzedni dowód rejestracyjny, o ile jest wystawiony na osobę zgłaszającą jacht do rejestracji,

 • jeżeli armator nie jest właścicielem jachtu – oryginał lub uwierzytelniony odpis dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do władania jachtem we własnym imieniu (np. umowa armatorska, upoważnienie do użytkowania jachtu),

 • jeżeli właścicielem jachtu jest osoba fizyczna - dokument tożsamości: dowód osobisty lub ianny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu lub kserokopia), w przypadku gdy osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą dodatkowo kserokopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej i kserokopia dokumentu potwierdzającego przydzielenie numeru REGON,
 • jeżeli właścicielem jachtu jest osoba prawna – kserokopia wypisu z odpowiedniego rejestru sądowego, wskazującego imiona i nazwiska osób upoważnionych do działania w imieniu osoby prawnej (np. odpis aktualny z Krajowego Rejestru Sądowego) i kserokopia dokumentu potwierdzającego przydzielenie numeru REGON,

 • jeżeli jacht był wpisany do innego rejestru – dowód wykreślenia jachtu z poprzedniego rejestru,

 • dowód opłaty za rejestrację jachtu w wysokości 60 zł.

Dokumenty sporządzone w języku obcym dołącza się do zgłoszenia wraz z ich tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego lub biuro tłumaczeń.

Sprawy rejestracji może załatwiać właściciel jachtu lub upoważniony pełnomocnik.

IV. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

14 dni od dnia złożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami w biurze Wrocławskiego OZŻ.

 

Ostatnio dodane artykuły

Kurs na stopień Młodszego Instruktora Że…

Spotkanie organizacyjne:  16.04.2015 o godz. 1800 w budynku DFS ul. Borowska 1-3 Zajęcia teoretyczne : odbywać będą się w godz. popołudniowych-wieczornych w dni tygodnia ustalone zgodnie z wolą kursantów na spotkaniu...

Mariusz 19 Mar 2015 Hits:20 Ogłoszenia WrOZŻ

Read more

PROGRAM EDUKACJI ŻEGLARSKIEJ - ENERGA Sa…

PROGRAM EDUKACJI ŻEGLARSKIEJ - ENERGA Sailing

Od dzisiaj tj. 28 stycznia 2015r. od godz. 15:00 rusza nabór uczestników do ogólnopolskiego programu edukacyjno-sportowego Energa Sailing. Dzieci urodzone w latach 2006 – 2008, które zgłoszą się do...

Wojtek Knap 28 Sty 2015 Hits:607 NEWS

Read more

Kurs SRC GMDSS

Zapraszamy na kurs na świadectwo operatora krótkiego zasięgu w służbie morskiej (SRC GMDSS). Szczegóły na stronie http://www.seamaster.pl/kurs-SRC.php Data kursu: 22 listopada 2014 r. godz. 1000 Data...

Ewa Skut 07 Lis 2014 Hits:770 Ogłoszenia WrOZŻ

Read more

XXI Regaty o Błękitną Wstęgę Odry i Puch…

XXI Regaty o Błękitną Wstęgę Odry i Puchar Prezesa WrOZŻ

Zapraszamy do wzięcia udziału w XXI regatach o Błękitną Wstęgę Odry i Puchar Prezesa WrOZŻ oraz uroczystości zakończenia Sezonu Żeglarskiego 2014.Zawiadomienie: tutaj

Wojtek Knap 08 Paź 2014 Hits:10128 Wydarzenia

Read more

XX Regaty Długodystansowe

XX Regaty Długodystansowe

Zapraszamy do udziału w XX Regatach Długodystansowych Zawiadomienie o regatach tutaj

Ewa Skut 01 Paź 2014 Hits:1673 Ogłoszenia WrOZŻ

Read more

Zbuduj z nami Wrocławskie Centrum Rekreacji i Sportów Wodnych "ŻEGLARZ"!

Wrocławskie Centrum Rekreacji i Sportów Wodnych "ŻEGLARZ"!Przekaż swój 1% podatku na rzecz Wrocławskie Centrum Rekreacji i Sportów Wodnych "ŻEGLARZ"!

Prosimy uwzględnijcie naszą prośbę przy rozliczeniach podatkowych za 2010 rok.

Jak przekazać nam ten 1%?

Wystarczy wypełniając PIT - 36; PIT - 37 lub PIT - 28 wpisać:

- nr KRS 0000224647 w rubryce: "WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP)"

- a w "INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE" dodać: "OŚRODEK ŻEGLARZ"

Można również dokonywać wpłat bezpośrednio na konto Fundacji "Strachota" we Wrocławiu (www.strachota.org.pl)

 • Numer konta: BZWBK 23 1090 1522 0000 0001 0340 7950

lub na konto WrOZŻ

 • Numer konta: PKO BP IV O/Wrocław 18 1020 5242 0000 2802 0152 7498

Z dopiskiem "Ośrodek Żeglarz".

Każda wpłacona przez Was złotówka jest bardzo ważna!


BARDZO DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM ZA WPŁATY NA NASZE KONTO ORAZ PAMIĘĆ O NAS

PRZY ROZLICZANIU PODATKU

ZA ROK 2008 i 2009

 

Zarząd Wrocławskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego

www.wrozz.wroclaw.pl

Więcej o ośrodku

Start / Komisja Techniczno - Organizacyjna / Rejestracja jachtu śrdólądowego - WrOZŻ.