Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie uprawiania turystyki wodnej

W celu uzyskania duplikatu patentu żeglarskiego należy złożyć do Biura PZŻ następujące dokumenty:

  • wypełniony formularz wniosku o wydanie duplikatu patentu wygenerowany za pomocą Generatora wniosków,
  • zdjęcie o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm /fotografia nie może być zeskanowana/,
  • jeżeli patent żeglarski został wydane przed 2006 r. – oryginał zaświadczenia wydanego przez właściwy okręgowy związek żeglarski potwierdzającego wydanie patentu,
  • jeżeli patent żeglarski został wydany po 2006 r. – nie ma potrzeby przesyłania kopii patentu,
  • jeżeli oryginał patentu został zagubiony – oświadczenie o zagubieniu patentu,
  • kopia dokumentu upoważniającego do skorzystania ze zniżki 50% za wydanie patentu – dotyczy uczniów i studentów do 26 lat z ważną legitymacją,
  • kopia dowodu osobistego lub aktu małżeństwa – dotyczy osób, które zmieniły nazwisko,
  • kopia dowodu opłaty za wydanie patentu żeglarskiego zgodnie z poniższą tabelą.

Uprzejmie informujemy, że rozpatrywane będą tylko wnioski wygenerowane za pomocą Generatora wniosków.

Opłaty:

Osoba dorosła 50 zł
Uczeń.student 25 zł *

*- uczniowie i studenci do 26 roku życia, na podstawie ważniej legitymacji.

Opłatę można wnieść za pomocą serwisu Dotpay, płatności elektronicznej lub przelewem bankowym na konto wskazane w systemie

Termin załatwiania sprawy:
Zastosowanie mają przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.