19956936_1854258167934031_2472308242710089119_o

ZAWIADOMIENIE O REGATACH

 

XIII REGATY O PUCHAR MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

w klasach: Optimist A i B, Laser 4.7, Laser Radial, Cadet

 

 

 1. MIEJSCE I TERMIN REGAT

Regaty zostaną rozegrane w dniach 29-30 lipca 2017 na Zalewie Mietkowskim.

Planowany start do I wyścigu w dniu 29 lipca 2017 o godz. 11:00. Starty do kolejnych wyścigów zgodnie z komunikatem Sędziego Głównego. Start do ostatniego wyścigu drugiego dnia o godzinie 13:30.

Bazą regat i miejscem trzymania sprzętu będzie Ośrodek Sportów Wodnych i Rekreacji Powiatu Wrocławskiego w Borzygniewie, ul. Sportowa 4, 55-081 Mietków

Przewiduje się rozegranie 8 wyścigów.

 

 1. ORGANIZATOR

Wrocławski Okręgowy Związek Żeglarski ul. Borowska 1-3 50-529 Wrocław

Wojciech Nowak 512 432 473, Jacek Lenart 606 921 126.

 

 1. BIURO REGAT

Biuro regat mieścić się będzie na terenie Ośrodka Sportów Wodnych i Rekreacji Powiatu Wrocławskiego w Borzygniewie.

 

 1. PROGRAM REGAT

28.07.2017 piątek

17:00-20:00- przyjmowanie zgłoszeń

29.07.2017 sobota

08:00-09:00- przyjmowanie zgłoszeń

09:30- uroczyste otwarcie regat

10:00-odprawa z Sędzią Głównym Regat

10:55-sygnał ostrzeżenia do pierwszego wyścigu dnia

30.07.2017 niedziela

09:55- sygnał ostrzeżenia do pierwszego wyścigu dnia

16:00-uroczyste zakończenie regat

 

 1. STARTUJĄCE KLASY

Regaty zostaną rozegrane w następujących klasach łodzi:

-OPTIMIST GR.A

-OPTIMIST GR.B

-LASER 4.7

-LASER RADIAL

-CADET

pod warunkiem zgłoszenia do zawodów minimum 3 łodzi w danej klasie

 1. ZGŁOSZENIA

Wstępnych zgłoszeń proszę dokonać drogą elektroniczną na adres biuro@wrozz.wroclaw.pl

Zgłoszeń finalnych należy dokonać w biurze regat w wyznaczanym czasie

Podczas procedury zgłoszeniowej obowiązuje posiadanie następujących dokumentów

Zgłoszenia dla klas Optimist, Cadet, Laser 4.7, Laser Radial

-aktualne badania lekarskie

-ubezpieczenie OC

-certyfikat łodzi

-potwierdzenie opłaty wpisowego

 

 1. WPISOWE

Będzie pobierane wpisowe. Wpisowe dla klas Optimist, Laser 4.7, Laser Radial wynosi 50zł, dla klasy Cadet 80 zł.

 

 1. NAGRODY

Zwycięzcy poszczególnych klas otrzymają puchary i dyplomy. Organizatorzy przewidują także dodatkowe nagrody. Wśród wszystkich uczestników zostaną także rozlosowane nagrody.

 

 1. INFORMACJE  DODATKOWE
 1. Regaty są ujęte w cyklach: Pucharu Polski Optimista, Pucharu Polski Lasera.
 2. Trasa regat zostanie podana w instrukcji żeglugi
 3. Zawodnicy ponoszą odpowiedzialność za ewentualne szkody jakie wynikną w trakcie regat z ich winy. Obowiązkowe jest posiadanie OC
 4. Jachty startujące w regatach muszą posiadać widoczne oznakowanie identyfikacyjne w postaci numerów umieszczonych na żaglu lub nazwy na burtach jachtu
 5. Sternik jachtu-osoba zgłoszona jako sternik jest zobowiązana do osobistego prowadzenia jachtu będącego w wyścigu
 6. Na jachcie podczas wyścigu powinny znajdować się wszystkie osoby zgłoszone jako załoga. Wniosek (w formie pisemnej) o zmianę członka załogi należy złożyć przed rozpoczęciem wyścigu. Zamiana może nastąpić tylko z przyczyn losowych z zgodą SG
 7. Wszystkie motorówki trenerów i obserwatorów wymagają akredytacji organizatora regat podczas procedury zgłoszeniowej
 8. Załoga jachtu zgłaszająca się do regat: wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie przez Organizatora i sponsorów swego wizerunku, nazwiska i głosu w środkach masowego przekazu oraz w materiałach dotyczących regat w celu reklamy i promocji regat.
 9. Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Żadna z czynności wykonana lub nie wykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht wynikającą z udziału w regatach
 10. Organizator zapewnia bezpłatny pobyt dla uczestników regat na polu campingowym w Ośrodku Sportów Wodnych i Rekreacji Powiatu Wrocławskiego w Borzygniewie, ul. Sportowa 4, 55-081 Mietków

Mariusz Czarnecki

Dodaj komentarz