brak-zdjecia

ZAWIADOMIENIE O REGATACH

Regaty o Puchar Prezesa WrOZŻ

1. TERMIN  I  MIEJSCE  REGAT
Sobota 27 października 2012 r.
Regaty zostaną rozegrane na Odrze przed Portem Uraz albo na Zalewie Prężyckim w zależności od warunków pogodowych.

2. ORGANIZATORZY
Wrocławski Okręgowy Związek Żeglarski, Port Uraz.

3. BIURO REGAT
Biuro regat mieści się na przystani Portu Uraz 

4. STARTUJĄCE KLASY
–   Omega
Minimalna liczebność załóg: 2 osoby.

5. ZASAD ROZGRYWANIA REGAT

Regaty rozegrane zostaną systemem pucharowym, łodzie dostarczone przez organizatora będą losowane, zgodnie z niniejszym zawiadomieniem oraz Instrukcją Żeglugi i oficjalnymi komunikatami Komisji Sędziowskiej.
W przypadku rozbieżności pomiędzy Instrukcją Żeglugi a niniejszym zawiadomieniem, Instrukcja Żeglugi będzie nadrzędna. Instrukcja żeglugi będzie wywieszona w dniu regat na przystani Portu Uraz.

Start do pierwszego wyścigu nastąpi w sobotę 27 października 2012 r. o godz. 11:00.
Następne według komunikatów Komisji Sędziowskiej.
Ogłoszenie wyników regat i wręczenie nagród przewiduje się około godz. 15:00 na przystani    Portu Uraz.

6. ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia do regat będą przyjmowane w godz. 09:00 – 10:00 w Biurze Regat na przystani Portu Uraz.
Zgłoszenie będzie przyjęte po przedstawieniu następujących dokumentów:
–  aktualne badania lekarskie,
–  ubezpieczenie OC (lub podpisanie stosownego oświadczenia),

7. WPISOWE
Wpisowe nie będzie pobierane

8. NAGRODY
Zwycięska załoga łodzi otrzyma „Puchar Prezesa WrOZŻ” oraz książkę „Pod żaglami wśród polarnych lodów”.
Załogi pierwszych trzech miejsc otrzymają nagrody ufundowane przez firmę Henri Lloyd oraz dyplomy.

9. UBEZPIECZENIE, ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODY
Zawodnicy ponoszą odpowiedzialność za ewentualne szkody jakie wynikną w trakcie regat
z ich winy. Sternicy łodzi bądź kierownicy ekip muszą podpisać stosowne oświadczenie. Zalecane jest ubezpieczenie OC.

10. INFORMACJE DODATKOWE
Dodatkowe informacje można uzyskać na przystani Portu Uraz tel. 601 87 00 90  albo mailem: port@uraz.pl

Zapraszamy wszystkich żeglarzy do wzięcia udziału w tych regatach.

Wrocław, 22 października 2012 r.

Z żeglarskim pozdrowieniem
Przewodniczący Komisji
Sportu, Turystyki i Rekreacji WrOZŻ
Leszek Mulka
(tel. 694 390 262)

.

Mariusz Czarnecki

Dodaj komentarz