bractwo 12

Mimo zwykłego czasu i miejsca (połowa maja w gościnnych progach kpt. Zbyszka Lubczańskiego w masywie Ślęży) spotkaniu towarzyszyła atmosfera odbiegająca od zwyczajności. W okresie od jesiennego spotkania odszedł na wieczną wachtę założyciel i pierwszy Grotmaszt Bractwa kpt. Jerzy Mikulski. Zimą pożegnaliśmy Go na wrocławskim cmentarzu, zaś na początku maja dokonaliśmy symbolicznego rozsypania prochów w Morzu Bałtyckim, jak tego oczekiwał sam Jerzy. Spotkanie zaczęło się od relacji z pożegnania, szczególnie tego morskiego, na który mimo wielu zapowiedzi dotarła zaledwie garstka kapitanów. Specjalne podziękowania należą się kierownictwu Jacht Klubu AZS we Wrocławiu za nieodpłatne udostępnienie jachtu Panorama do przeprowadzenia ceremonii morskiego pochówku.

Przy okazji omówiona została kwestia legalności tradycji chowania w morzu. Sytuację prawną przedstawił przybyły na spotkanie jeden z dwóch kandydatów do grona Bractwa Szyprów – kpt. Przemysław Lis. Jako prawnik jednoznacznie określił obszar legalnego i nielegalnego działania oraz możliwe do zastosowania sankcje w przypadku złamania prawa. No cóż, czasy kiedy to kapitan stanowił prawo na statku chyba bezpowrotnie minęły. Niestety na spotkanie nie dotarł kpt. Hirek Rozwalka, więc nie można było ustalić jak bardzo ceremonia na pokładzie Panoramy odbiegała od tego co przewiduje wielowiekowa morska tradycja. Omówimy ten aspekt na spotkaniu jesiennym.

Kolejną tradycją, którą zajęliśmy się na spotkaniu było ceremonialne przyjęcie dwóch nowych kapitanów. Pierwszym był wspomniany już Przemysław Lis, drugim zaś Piotr Michałowski. Kapitanem—pilotem wprowadzającym do Bractwa Szyprów był w obu przypadkach Darek Kluczka. Z przyjemnością wysłuchaliśmy opowieści o rejsach, w których obydwaj kandydaci brali udział.

Na zakończenie części oficjalnej spotkania Prezes Wrocławskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego – Ewa Skut wraz z delegatem okręgu wrocławskiego na sejmik PZŻ – kpt. Eugeniuszem Kuźniewskim wręczyli Grotmasztowi Bractwa Szyprów odznaczenie „Zasłużony dla żeglarstwa polskiego”.
Mimo przewagi poważnych tematów w części oficjalnej, podtrzymana została tradycja pozostania przy ognisku i przekazywania nawzajem morskich opowieści z pierwszej ręki.

Remigiusz B. Trzaska

Grotmaszt Bractwa Szyprów

Remigiusz B. Trzaska

Dodaj komentarz