System szkolenia lodowego PZŻ został zatwierdzony przez Zarządu PZŻ w dniu 10 grudnia 2007 r.

Paragraf 1
Ustala się następujący stopień żeglarstwa lodowego będący certyfikatem kompetencji Polskiego Związku Żeglarskiego: –  sternik lodowy.

Paragraf 2

  1. Stopień sternika lodowego potwierdza umiejętności prowadzenia ślizgów lodowych.
  2. Zaleca się aby osoby, które nie ukończyły 16 roku życia prowadziły ślizgi lodowe pod nadzorem. Osoba prowadząca nadzór musi być pełnoletnia i posiadać stopień sternika lodowego.

Paragraf 3

Warunkiem uzyskania stopnia sternika lodowego jest: a) ukończenie 12 roku życia b) odbycie kursu szkoleniowego c) zdanie z wynikiem pozytywnym egzaminu końcowego, d) wniesienie opłaty za patent.

Paragraf 4

Program szkolenia na stopień sternika lodowego, instrukcja w sprawie przeprowadzenia egzaminu, wytyczne egzaminacyjne oraz wzór patentu stanowią załączniki do niniejszego regulaminu.

Paragraf  5

Patenty lodowe wydane dotychczas zachowują swoją ważność w zakresie posiadanych kompetencji.

Paragraf  6

Uchwała Prezydium ZG PZŻ w sprawie programów szkolenia oraz wymagań egzaminacyjnych na stopnie żeglarstwa lodowego z dnia 24 stycznia 1986 roku utraciła moc z dniem 30 listopada 2005 r.

Paragraf  7

System wchodzi w życie z dniem 10.12.2007 r.