tempface

Janusz Pełka Prezes

email: janusz.pelka@wrozz.wroclaw.pl

tempface

Maciej Dąbrowski WicePrezes

email: maciej.dabrowski@wrozz.wroclaw.pl

tempface

Ludwika Kosińska Sekretarz

email: ludwika.kosinska@wrozz.wroclaw.pl

tempface

Kamil Kaczmarski– Skarbnik

email: kamil.kaczmarski@wrozz.wroclaw.pl

tempface

Piotr Piwowarczyk – Przewodniczący Komisji Szkolenia

email: piotr.piwowarczyk@wrozz.wroclaw.pl

tempface

Jacek Lenart – Przewodniczący Komisji Sportu, Turystyki i Rekreacji

email: jacek.lenart@wrozz.wroclaw.pl

tempface

Kazimierz Sobczak – Przewodniczący Okręgowego Kolegium Sędziów

email: kazimierz.sobczak@wrozz.wroclaw.pl