tempface

Wojciech Nowak Prezes

email: wojciech.nowak@wrozz.wroclaw.pl

tempface

Grzegorz Jatczyszyn Sekretarz

email: grzegorz.jatczyszyn@wrozz.wroclaw.pl

tempface

Bartłomiej Rutkowski – Skarbnik

email: bartlomiej.rutkowski@wrozz.wroclaw.pl

tempface

Piotr Piwowarczyk – Przewodniczący Komisji Szkolenia

email: piotr.piwowarczyk@wrozz.wroclaw.pl

tempface

Jacek Lenart – Przewodniczący Komisji Sportu, Turystyki i Rekreacji

email: jacek.lenart@wrozz.wroclaw.pl

tempface

Wojciech Tarnowski – Przewodniczący Komisji Technicznej

email: wojciech.tarnowski@wrozz.wroclaw.pl

tempface

Mariusz Czarnecki – Członek Zarządu ds. promocji i kontaktu z mediami

email: mariusz.czarnecki@wrozz.wroclaw.pl

tempface

Janusz Pełka – Członek Zarządu

email: janusz.pelka@wrozz.wroclaw.pl

tempface

Kazimierz Sobczak – Przewodniczący Okręgowego Kolegium Sędziów

email: kazimierz.sobczak@wrozz.wroclaw.pl