tempface

Janusz Pełka Prezes

email: janusz.pelka@wrozz.wroclaw.pl

tempface

Ludwika Kosińska Sekretarz

email: ludwika.kosinska@wrozz.wroclaw.pl

tempface

Kamil Kaczmarski– Skarbnik

email: kamil.kaczmarski@wrozz.wroclaw.pl

tempface

Piotr Piwowarczyk – Przewodniczący Komisji Szkolenia

email: piotr.piwowarczyk@wrozz.wroclaw.pl

tempface

Jacek Lenart – Przewodniczący Komisji Sportu, Turystyki i Rekreacji

email: jacek.lenart@wrozz.wroclaw.pl

tempface

Wojciech Tarnowski – Przewodniczący Komisji Technicznej

email: wojciech.tarnowski@wrozz.wroclaw.pl

tempface

Piotr Słaby – Członek Zarządu ds. kontaktu z mediami

email: piotr.slaby@wrozz.wroclaw.pl

tempface
tempface

Kazimierz Sobczak – Przewodniczący Okręgowego Kolegium Sędziów

email: kazimierz.sobczak@wrozz.wroclaw.pl