OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Serdecznie zapraszamy na regaty organizowane przez Katedrę Pływania AWF – Zespół Sportów Wodnych

Miejsce regat: Olejnica, Jezioro Górskie
Termin regat: 19-20 maja 2018r.

1. Organizator
Organizatorem Regat jest Katedra Pływania AWF – Zespół Sportów Wodnych
2. Przepisy
Regaty zostaną rozegrane zgodnie z:
– przepisami zdefiniowanymi w Przepisach Regatowych żeglarstwa ISAF (2017- 2020)
– instrukcją żeglugi oraz komunikatami organizatora
3. Klasa
Regaty będą rozgrywane w klasie Zefir
4. Warunki uczestnictwa
Organizator zapewnia jachty klasy Zefir. W regatach może uczestniczyć każdy, kto zgłosi chęć uczestnictwa
załogi do dnia rozpoczęcia regat (19.05.18r.) do godziny 10.30. Obowiązuje opłata wpisowa w wysokości
60 zł od zapisanej załogi, opłata musi zostać wpłacona do dnia rozegrania regat do godziny 10.30. Każda
z załóg bierze udział w regatach na własną odpowiedzialność i ponosi odpowiedzialność za poniesienie
ewentualnych szkód wyrządzonych ze swoje winy i pokryje koszty naprawy wyrządzonej szkody.
5. Przyjmowanie zgłoszeń
Załogi można zgłaszać drogą e – mailową na adres piotr.piwowarczk@awf.wroc.pl lub bezpośrednio w dniu
regat w biurze regat, które będzie się mieścić na przystani żeglarskiej AWF w Olejnicy.

6. Program regat

Sekcja Żeglarska KS AZS AWF Wrocław Wrocławski Okręgowy Związek Żeglarski AWF Wrocław

2

Sobota 19 maja
9:00 – 10:30 Ostateczna rejestracja zgłoszeń w biurze regat
11:00 Odprawa sterników i oficjalne rozpoczęcie regat
11:30 Sygnał ostrzeżenia do pierwszego wyścigu
18:00 Sygnał ostrzeżenia do ostatniego wyścigu
20.00 Rozpoczęcie ogniska dla uczestników regat i zaproszonych gości

Niedziela 20 maja
10:00 Sygnał ostrzeżenia do pierwszego wyścigu
13.00 Sygnał ostrzeżenia do ostatniego wyścigu
15.00 Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród
Zakończenie zawodów i pożegnanie załóg

7. Punktacja
Eliminacje odbędą się w sobotę. Jeśli zostanie zgłoszonych więcej niż 5 załóg, rozegrane zostaną dwa lub
więcej wyścigów eliminacyjnych, z których zostaną wyłonione załogi do wyścigu finałowego. W finale
planowane jest rozegranie 5 wyścigów przy 5 załogach (forma przesiadkowa na wodzie). Regaty zostaną
uznane za ważne po rozegraniu dwóch wyścigów. Wygrywa załoga, która zdobędzie najwięcej wygranych
wyścigów i najmniej punktów. (1 pkt. za 1 miejsce, 2 pkt. za 2 miejsce, 3 pkt. za 3 miejsce, 4 pkt. za 4
miejsce, 5 pkt. za 5 miejsce).
8. Instrukcja żeglugi
Instrukcja żeglugi będzie dostępna po zakończeniu procedury zgłoszeniowej w biurze regat.
9. Zastrzeżenie odpowiedzialności
Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Żadna z czynności wykonana lub
niewykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za
jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jacht, który prowadzi załoga wynikającą z udziału
w regatach. Sternicy mają obowiązek zabezpieczenia indywidualnych środków wypornościowych dla całej
załogi.

10. Noclegi, wyżywienie i dojazd
Nocleg, wyżywienie i dojazd we własnym zakresie. Przykładowa baza noclegowa z wyżywieniem: –
Ośrodek wypoczynkowo- szkoleniowy Akademii Wychowania Fizycznego umiejscowiony w Olejnicy – ok.
200 m od biura zawodów tel. 722 054 455

Sekcja Żeglarska KS AZS AWF Wrocław Wrocławski Okręgowy Związek Żeglarski AWF Wrocław

3

11. Kontakt i Informacje dodatkowe
dr Ryszard Błacha
mgr Piotr Piwowarczyk –
e –mail: piotr.piwowarczk@awf.wroc.pl
tel. 691 659 086

12. Nagrody
Przewidywane nagrody dla uczestników finalistów regat: Puchar dla zwycięzcy (przechodni), dyplomy.
13. Imprezy towarzyszące:
GODZ. 12.00 – 18.00 kąpielisko – Wakeboard za motorówką.
GODZ. 19.30 – przystań żeglarska – Ognisko żeglarskie.

Mariusz Czarnecki

Dodaj komentarz