wrozz_14_20110425_2021177431

Regaty zostaną rozegrane w dniach 21.10.2017 na Zalewie Prężyce. Planowany start do I wyścigu w dniu 21.10.2017 2016 o godz. 1200. Starty do kolejnych wyścigów zgodnie z komunikatem Sędziego Głównego. Start do ostatniego wyścigu o godzinie 1530 Bazą regat i miejscem trzymania sprzętu będzie Miasteczko Portowe w Urazie ul. Portowa 1 Przewiduje się rozegranie 4 wyścigów. Regaty zostaną uznane za ważne przy rozegraniu minimum 1 wyścigu

PROGRAM REGAT

21.10 sobota

0900-0930- przyjmowanie zgłoszeń
1000-otwarcie regat
1155-sygnał ostrzeżenia do pierwszego wyścigu dnia
1700-uroczyste zakończenie regat

STARTUJĄCE KLASY

Regaty zostaną rozegrane w następujących klasach łodzi(przy zgłoszeniu minimum 3 łodzi w klasie)
-OPTIMIST

Pobierz zawiadomienie:

Zawiadomienie 2017

Mariusz Czarnecki

Dodaj komentarz