brak-zdjecia

ZAWIADOMIENIE O REGATACH

XIII Regaty Żeglarskie o Puchar Dolnego Śląska

1. MIEJSCE I TERMIN REGAT
Regaty rozegrane zostaną na zalewie „Osobowice 1” we Wrocławiu.
Regaty rozegrane zostaną w terminie 13 – 14 października 2012 r.
Start do pierwszego wyścigu nastąpi 13 października 2012 r. o godz. 11:00.
Zakończenie regat przewiduje się 14 października o godz. 14:00.
Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 14 października o godz. 15:00
na przystani UKS Żeglarz.
2. ORGANIZATORZY
Wrocławski Okręgowy Związek Żeglarski, UKS Żeglarz Wrocław,  
3. BIURO REGAT
Biuro regat mieści się na przystani żeglarskiej UKS Żeglarz, Wrocław, ul. Osobowicka 70
4. STARTUJĄCE KLASY
Regaty zostaną rozegrane w następujących klasach łodzi:
Optimist A (rocznik 1999 i starsi),
Optimist B (rocznik 2000 i 2001),
Optimist C (rocznik 2002 i młodsi),
Cadet, Europa, Laser,
Omega,
pod warunkiem zgłoszenia do zawodów minimum 3 łodzi w danej klasie.
5. ZASADY ROZGRYWANIA REGAT
Regaty rozegrane zostaną zgodnie z Przepisami Regatowymi Żeglarstwa ISAF, przepisami klasowymi, niniejszym zawiadomieniem, Instrukcją Żeglugi i oficjalnymi komunikatami Komisji Sędziowskiej.
W przypadku rozbieżności pomiędzy Instrukcją Żeglugi a niniejszym zawiadomieniem, Instrukcja Żeglugi będzie nadrzędna.
Instrukcja żeglugi będzie wywieszona w dniu przyjmowania zgłoszeń na przystani UKS Żeglarz.
W regatach stosowany będzie System Małych Punktów.
Przewiduje się rozegranie 6 wyścigów.
Regaty zostaną uznane za ważne po rozegraniu minimum 3 wyścigów.
6. ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia do regat przyjmowane będą w pierwszym dniu regat w godz. 09:00 – 10:00 w biurze regat. na przystani UKS Żeglarz przy ul. Osobowickiej 70 we Wrocławiu. Tam także można dokonać wodowania łodzi. Zgłoszeń można dokonać zbiorczo dla wszytkich łodzi z klubu biorącego udział
w regatach.
Zgłoszenie będzie przyjęte po przedstawieniu następujących dokumentów:
– aktualne badania lekarskie,
– ubezpieczenie OC (lub podpisanie stosownego oświadczenia),
– dokument rejestracyjny łodzi
7. WPISOWE
Wpisowe nie będzie pobierane
8. NAGRODY
Zdobywcy I miejsc w każdej ze startujących klas otrzymają puchary, a wszyscy uczestnicy regat otrzymają pamiątkowe dyplomy.
9. INFORMACJE DODATKOWE
Zawodnicy ponoszą odpowiedzialność za ewentualne szkody jakie wynikną w trakcie regat z ich winy.    
Sternicy łodzi bądź kierownicy ekip muszą podpisać stosowne oświadczenie.
Zalecane jest ubezpieczenie OC.

Na zakończenie drugiego dnia zawodów zostanie zorganizowany na terenie przystani UKS Żeglarz grill dla uczestników regat.

Zapraszamy wszystkich żeglarzy do wzięcia udziału w regatach, a sympatyków żeglarstwa do udziału w imprezie.

Wrocław, 5 października 2012 r.

Z żeglarskim pozdrowieniem
Przewodniczący Komisji
Sportu, Turystyki i Rekreacji WrOZŻ
Leszek Mulka
(tel. 694 390 262)

 

.

Mariusz Czarnecki

Dodaj komentarz