brak-zdjecia

ZAWIADOMIENIE O REGATACH

XIX Regaty o Błękitną Wstęgę Odry

oraz

Regaty o Puchar Prezesa WrOZŻ

1. TERMIN  I  MIEJSCE  REGAT
Sobota 20 i niedziela 21 października 2012 r.
Regaty o Błękitną Wstęgę Odry – dla łodzi typu Optimist, Cadet, Europa, Laser
– zostaną rozegrane na Zalewie „Osobowice 1” we Wrocławiu;
Regaty o Puchar Prezesa WrOZŻ – dla łodzi typu Omega i kabinowych – zostaną rozegrane na Zalewie „Osobowice 1” albo na Zalewie „Osobowice 2” we Wrocławiu (w zależności od warunków hydrometeorologicznych oraz liczby zgłoszonych łodzi).

2. ORGANIZATORZY
Wrocławski Okręgowy Związek Żeglarski,  Uczniowski Klub Sportowy „Żeglarz” Wrocław.

3. BIURO REGAT
Biuro regat mieści się na przystani żeglarskiej UKS Żeglarz, Wrocław, ul. Osobowicka 70.

4. STARTUJĄCE KLASY
Regaty o Błękitną Wstęgę Odry:
–   Optimist A  (rocznik 1999 i starsi),
–   Optimist B  (rocznik 2000 i 2001),
–   Optimist C  (rocznik 2002 i młodsi)
–   Cadet
–   Europa
–   Laser
pod warunkiem zgłoszenia do zawodów minimum 3 łodzi w danej klasie.

Regaty o Puchar Prezesa WrOZŻ:
–   Omega
–   kabinowe
oraz w każdej innej klasie w której zostaną zgłoszone co najmniej 3 łodzie.
Minimalna liczebność załóg: Omega – 3 osoby, kabinowe – 2 osoby.

5. ZASAD ROZGRYWANIA REGAT
Regaty rozegrane zostaną zgodnie z Przepisami Regatowymi Żeglarstwa ISAF, przepisami klasowymi, niniejszym zawiadomieniem oraz Instrukcją Żeglugi i oficjalnymi komunikatami Komisji Sędziowskiej. W przypadku rozbieżności pomiędzy Instrukcją Żeglugi a niniejszym zawiadomieniem, Instrukcja Żeglugi będzie nadrzędna. Instrukcja żeglugi będzie wywieszona w dniach regat na przystani UKS Żeglarz.
W regatach stosowany będzie System Małych Punktów. Punktacja będzie prowadzona osobno dla każdej klasy łodzi.
W regatach o Błękitną Wstęgę Odry (Optimist, Cadet, Europa, Laser) przewiduje się rozegranie 6 wyścigów. Regaty zostaną uznane za ważne po rozegraniu minimum 3 wyścigów.

W regatach o Puchar Prezesa WrOZŻ (Omega, kabinowe i inne) przewiduje się rozegranie 5 wyścigów. Regaty zostaną uznane za ważne po rozegraniu minimum 2 wyścigów.

Start do pierwszego wyścigu nastąpi w sobotę 20 października 2012 r. o godz. 11:00.
Następne według komunikatów Komisji Sędziowskiej. Start do ostatniego sobotniego wyścigu przewiduje się o godz. 14.00.
Zakończenie regat przewiduje się w niedzielę 21 października około godz. 13:00.
Ogłoszenie wyników regat i wręczenie nagród nastąpi 21 października około godz. 15:00 na  przystani  UKS  „Żeglarz”.

6. ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia do regat będą przyjmowane w pierwszym dniu regat w godz. 09:00 – 10:00 w Biurze Regat na przystani żeglarskiej UKS „Żeglarz” przy ul. Osobowickiej 70 we Wrocławiu. Tam także można dokonać wodowania łodzi. 
Zgłoszenie będzie przyjęte po przedstawieniu następujących dokumentów:
–  aktualne badania lekarskie,
–  ubezpieczenie OC (lub podpisanie stosownego oświadczenia),
–  dokument rejestracyjny łodzi.
Zgłoszeń można dokonać zbiorczo dla wszystkich łodzi z klubu biorącego udział w regatach.

7. WPISOWE
Wpisowe nie będzie pobierane.

8. NAGRODY
Zdobywcy I miejsc w klasyfikacji indywidualnej w każdej z klas otrzymają puchary.
Zwycięskie załogi łodzi klasy Omega i kabinowych otrzymają „Puchary Prezesa WrOZŻ”.
Zdobywcy pierwszych trzech miejsc w każdej z klas otrzymają dyplomy.

9. INFORMACJE DODATKOWE
Ubezpieczenie, odpowiedzialność za szkody:
Zawodnicy ponoszą odpowiedzialność za ewentualne szkody jakie wynikną w trakcie regat z ich winy. Sternicy łodzi bądź kierownicy ekip muszą podpisać stosowne oświadczenie. Zalecane jest ubezpieczenie OC.

Po zakończeniu sobotnich wyścigów 20 października 2012 r. o godz. 15.30 na terenie przystani Uczniowskiego Klubu Sportowego „Żeglarz” przy ul. Osobowickiej 70 odbędzie się uroczyste zakończenie sezonu żeglarskiego 2012. Podczas uroczystości zakończenia sezonu żeglarskiego nastąpi ogłoszenie wyników wyścigów sobotnich.

Zapraszamy wszystkich żeglarzy do wzięcia udziału w regatach i uroczystości zakończenia sezonu żeglarskiego 2012.

Wrocław, 15 października 2012 r.

Z żeglarskim pozdrowieniem

Przewodniczący Komisji
Sportu, Turystyki i Rekreacji WrOZŻ
Leszek Mulka
(tel. 694 390 262)

 

.

Mariusz Czarnecki

Dodaj komentarz