logoPZZM

Zostań Instruktorem lub Młodszym Instruktorem Polskiego Związku Żeglarskiego!

Szkolimy kadry instruktorskie od ponad 50 lat według starej, dobrej i sprawdzonej wrocławskiej szkoły żeglarskiej.
Współpracujemy z Akademią Wychowania Fizycznego we Wrocławiu i Polskim Związkiem Żeglarskim.

Zajęcia na kursie odbywają się w sposób zaplanowany i zorganizowany, tak żeby każdy uczestnik mógł w 100% zrealizować zajęcia programowe.
Szkolenie odbywa się podczas trzech sesji zjazdowych we Wrocławiu i na zgrupowaniu instruktorskim w Olejnicy na Przystani Żeglarskiej AWF we Wrocławiu zakończonym egzaminem.
Terminy:
1. 29-30.08.2015 r. –  I sesja zjazdowa Wrocław
2. 5-6.09.2015 r. – II sesja zjazdowa Wrocław
3. 12-13.09.2015 r. – III sesja zjazdowa Wrocław
4. 17-20.09.2015 r. – zgrupowanie instruktorskie w Olejnicy
Cena:
– 1200 zł* / 1400 zł Młodszy Instruktor Żeglarstwa PZŻ
– 1300 zł* / 1500 zł Instruktor Żeglarstwa PZŻ
– Opłaty za egzamin i wydanie patentu zgodne z cennikiem PZŻ http://szkolenie.pya.org.pl/szkolenie_instruktorskie/cennik_instruktorski
*cena dla osób zrzeszonych we Wrocławskim Okręgowym Związku Żeglarskim

Każde ze szkoleń jest autonomicznym kursem, prowadzonym na osobnym sprzęcie przez wykwalifikowaną kadrę z wrocławskiej szkoły żeglarskiej, na jachtach typu slup i kecz.

Deklarację uczestnictwa trzeba potwierdzić wpłatą zaliczki w wysokości 600 zł na konto WrOZŻ:

PKO BP IV O/Wrocław  18 1020 5242 0000 2802 0152 7498

Wymagania formalne:
Młodszy Instruktor Żeglarstwa PZŻ:
– ukończenie 18 lat (najpóźniej w dniu egzaminu),
– posiadanie co najmniej średniego wykształcenia,
– posiadanie stopnia żeglarza jachtowego od minimum 3 lat lub wyższego,
– zdanie z wynikiem pozytywnym sprawdzianu dopuszczającego do szkolenia,
– posiadanie umiejętności pływania

Instruktor Żeglarstwa PZŻ:
– posiadanie stopnia Młodszego Instruktora Żeglarstwa PZŻ,
– posiadanie stopnia co najmniej jachtowego sternika morskiego,
– posiadanie stopnia co najmniej sternika motorowodnego,
– posiadanie udokumentowanego stażu instruktorskiego w postaci co najmniej trzech pozytywnych opinii z pracy w charakterze kadry w szkoleniu na stopnie żeglarskie (w tym co najmniej jeden na kursie trwającym minimum 12 kolejnych dni), wystawione przez KWŻ, w łącznym wymiarze minimum 30 dni szkoleniowych.

Zapraszamy chętnych z całej Polski!

kontakt: kpt. Piotr Piwowarczyk e-mail: Piotr.piwowarczyk71@gmail.com, tel: 691-659-086

Aby zarezerwować sobie miejsce na kursie trzeba wysłać zgłoszenie (imię nazwisko, rodzaj kursu, nr telefonu, adres e-mail) pocztą elektroniczną na adres: Piotr.piwowarczyk71@gmail.com wraz z potwierdzeniem wpłaty zaliczki za szkolenie w wysokości 600 zł najpóźniej do 25.08.2015 r.

.

Mariusz Czarnecki

Dodaj komentarz