przystan Dolnośląskiego Stowarzyszenia Rozwoju Żeglarstwa

Zapraszamy na kolejną edycję kursów instruktorskich organizowanych przez Wrocławski Okręgowy Związek Żeglarski we współpracy z AWF Wrocław oraz Dolnośląskim Stowarzyszeniem Rozwoju Żeglarstwa.

Kursy będą odbywać się we Wrocławiu od 17 listopada 2019 i zakończą się egzaminem na wiosnę 2020.

Szkolenie na Nauczyciela Żeglarstwa PZŻ oraz Instruktora Żeglarstwa PZŻ to doskonała okazja aby nauczyć się jak efektywnie i metodycznie nauczać tej dyscypliny a także wzbogacić własną wiedzę i  umiejętności żeglarskie. Zajęcia praktyczne i teoretyczne poprowadzi doświadczona kadra instruktorów PZŻ. Szczegółowy harmonogram zajęć zostanie omówiony na spotkaniu organizacyjnym.

Terminy:

Zajęcia rozpoczynają się od 17 listopada (egzamin weryfikacyjny na przystani) i będą odbywać się w wybrane weekendy (praktyka na wrocławskich Osobowicach) oraz 1-2 razy w tygodniu (teoria) od godz. 18.00 w siedzibie DSRŻ (ul.Więckowskiego 20/3, Wrocław).

Jeśli chcesz jeszcze dołączyć, prosimy o kontakt telefoniczny:
Janusz Pełka – (godz.10-18) tel. 608 47 80 84.

Miejsce:

Zajęcia teoretyczne odbywać będą się w tygodniu o godz.18 w siedzibie DSRŻ (ul.Więckowskiego 20/3, wejście przez bramę) oraz z wybrane soboty od rana.

Zajęcia praktyczne: odbywać się będą w wybrane weekendy we Wrocławiu na przystani Dolnośląskiego Stowarzyszenia Rozwoju Żeglarstwa (Osobowice – zimowisko barek I, ul.Osobowicka 70).

Kurs zakończony będzie egzaminem państwowym wiosną 2020 (data jeszcze zostanie ustalona, w zależności od warunków na wodzie podczas kursu).

Cena:

Nauczyciel Żeglarstwa PZŻ:
1300 zł dla członków Klubów zrzeszonych w WrOZŻ.
1500 zł dla osób niezrzeszonych.

Instruktor Żeglarstwa PZŻ:
1300 zł dla członków Klubów zrzeszonych w WrOZŻ.
1500 zł dla osób niezrzeszonych.

Cena zawiera: szkolenie praktyczne, szkolenie teoretyczne, zabezpieczenie ratownicze.
W koszt nie jest wliczona opłata za egzamin i patent, która jest pobierana przy egzaminie przez Komisję Egzaminacyjną (zgodnie z cennikiem PZŻ).

Aby zapisać się na szkolenie prosimy o zgłoszenia telefoniczne:
Janusz Pełka – (godz.10-18) tel. 608 47 80 84.

Wpłaty min. 300zł zaliczki prosimy kierować na konto:

Wrocławski Okręgowy Związek Żeglarski
ul. Borowska 1-3 Bank: PKO BP IV O/Wrocław

Nr konta: 18 1020 5242 0000 2802 0152 7498

Do kształcenia na stopień Nauczyciela Żeglowania PZŻ może być dopuszczona która:
 1) ukończyła 18 lat,
2) posiada co najmniej średnie wykształcenie,
3) posiada stopień żeglarza jachtowego lub wyższy stopień żeglarski,
4) zdała z wynikiem pozytywnym sprawdzian dopuszczający z wiedzy teoretycznej i umiejętności manewrowania jachtem pod żaglami i na silniku w zakresie odpowiadającym egzaminowi na patent żeglarza jachtowego,
5) posiada umiejętność pływania potwierdzoną odpowiednim dokumentem albo oświadczeniem własnym. 2.

 Do kształcenia na stopień Instruktora Żeglarstwa PZŻ może być dopuszczona osoba, która:
1) posiada stopień Młodszego Instruktora Żeglarstwa PZŻ lub od co najmniej 3 lat posiada stopień Nauczyciela Żeglowania PZŻ,
2) posiada stopień co najmniej jachtowego sternika morskiego,
3) posiada stopień co najmniej sternika motorowodnego,
4) posiada udokumentowany staż instruktorski, w postaci co najmniej trzech pozytywnych opinii z pracy w charakterze kadry w szkoleniu na stopnie żeglarskie (w tym co najmniej jeden na kursie trwającym minimum 6 kolejnych dni), wystawione przez KWŻ, w łącznym wymiarze minimum 30 dni szkoleniowych; do stażu zalicza się opinie ze szkoleń zgłoszonych do OZŻ (zgodnie z obowiązującymi w danych latach przepisami).

Nauczyciel Żeglowania PZŻ jest uprawniony do: 

1) praktycznego nauczania żeglarstwa w ramach zorganizowanego szkolenia na stopnie żeglarskie do posiadanego stopnia włącznie, pod nadzorem KWŻ,
2) prowadzenia teoretycznych i praktycznych zajęć ogólnożeglarskich.

 Instruktor Żeglarstwa PZŻ jest uprawniony do:
1) organizowania i prowadzenia szkolenia praktycznego i teoretycznego na stopnie żeglarskie do posiadanego stopnia włącznie,
2) pełnienia funkcji KWŻ lub instruktora na kursach na stopnie żeglarskie do posiadanego stopnia włącznie,
3) potwierdzania odbycia szkolenia na stopień żeglarski oraz wystawiania opinii osobom prowadzącym szkolenie żeglarskie,
4) pełnienia funkcji KWŻ lub instruktora w formach kształcenia określonych niniejszym Systemem, na stopień NŻ PZŻ i funkcji instruktora w formach kształcenia określonych niniejszym Systemem na stopień IŻ PZŻ,
5) pełnienia funkcji Członka lub Sekretarza KE na stopnie NŻ PZŻ i IŻ PZŻ, oraz pełnienia funkcji Przewodniczącego KE na stopień NŻ PZŻ.

Więcej przepisów związanych z uprawnieniami i szkoleniem instruktorskim:
http://pya.org.pl/files/Przepisy-zeglarskie/procedury-instrukcje/system-ksztalcenia-kadry-szkoleniowej-pzz-w-sporcie-powszechnym.pdf

Mariusz Czarnecki

Dodaj komentarz