przystan Dolnośląskiego Stowarzyszenia Rozwoju Żeglarstwa

Zapraszamy na kolejną edycję kursów instruktorskich organizowanych przez Wrocławski Okręgowy Związek Żeglarski we współpracy z AWF Wrocław oraz Dolnośląskim Stowarzyszeniem Rozwoju Żeglarstwa.

Ruszamy 25 października spotkaniem organizacyjnym o godz.18.00 (siedziba DSRŻ, ul.Więckowskiego 20/3, wejście przez bramę). Zapraszamy!

Kursy będą odbywać się we Wrocławiu i Olejnicy.

Szkolenie na Nauczyciela Żeglowania PZŻ oraz Instruktora Żeglarstwa PZŻ to doskonała okazja aby nauczyć się jak efektywnie i metodycznie nauczać tej dyscypliny a także wzbogacić własną wiedzę i  umiejętności żeglarskie. Zajęcia praktyczne i teoretyczne poprowadzi doświadczona kadra instruktorów PZŻ. Szczegółowy harmonogram zajęć zostanie omówiony  i ustalony na spotkaniu organizacyjnym.

Terminy:

Kurs rozpoczyna się z początkiem roku 2022. Jeśli chcesz się zapisać – zostały ostatnie miejsca!

Zajęcia rozpoczynają się od egzaminu weryfikacyjnego i będą odbywać się w wybrane weekendy (praktyka na wrocławskich Osobowicach, na IŻ także dodatkowo w Olejnicy – jedno zgrupowanie) oraz 1 raz w tygodniu (teoria) w siedzibie DSRŻ we Wrocławiu lub online. Egzamin odbędzie się pod koniec czerwca lub w maju.

Jeśli chcesz jeszcze dołączyć, prosimy o kontakt telefoniczny:
Janusz Pełka – (godz.10-18) tel. 608 47 80 84.

Miejsce:

Zajęcia teoretyczne odbywać będą się w tygodniu o godz.18 w siedzibie DSRŻ (ul.Więckowskiego 20/3, wejście przez bramę) oraz w wybrane soboty od rana. Dopuszczamy także prowadzenie zajęć online (w zależności od wytycznych związanych z pandemią).

Zajęcia praktyczne: odbywać się będą w wybrane weekendy we Wrocławiu na przystani Dolnośląskiego Stowarzyszenia Rozwoju Żeglarstwa (Osobowice – zimowisko barek I, ul.Osobowicka 70) a na IŻ możliwy jest także wyjazd na 3-4 dniowe zgrupowanie do Olejnicy (do ustalenia jeszcze).
Tu także będziemy przestrzegać wytycznych związanych z pandemią.

Kurs zakończony będzie egzaminem państwowym w czerwcu lub maju 2022 (szczegółowa data jeszcze zostanie ustalona, w zależności od warunków na wodzie podczas kursu oraz dostępności Komisji Egzaminacyjnej PZŻ).

Cena (możliwa płatność w ratach):

Nauczyciel Żeglowania PZŻ: 2200 zł
Instruktor Żeglarstwa PZŻ: 2200 zł

Cena zawiera: szkolenie praktyczne, szkolenie teoretyczne, zabezpieczenie ratownicze.
W koszt nie jest wliczona opłata za egzamin i patent, która jest pobierana przy egzaminie przez Komisję Egzaminacyjną (zgodnie z cennikiem PZŻ).

Aby zapisać się na szkolenie lub zgłosić chęć udziału w spotkaniu organizacyjnym prosimy o kontakt telefoniczny:
Janusz Pełka – (godz.10-18) tel. 608 47 80 84.

Wpłaty min. 300zł zaliczki prosimy kierować na konto:

Wrocławski Okręgowy Związek Żeglarski
ul. Borowska 1-3 Bank: PKO BP IV O/Wrocław

Nr konta: 18 1020 5242 0000 2802 0152 7498

Do kształcenia na stopień Nauczyciela Żeglowania PZŻ może być dopuszczona która:
 1) ukończyła 18 lat,
2) posiada co najmniej średnie wykształcenie,
3) posiada stopień żeglarza jachtowego lub wyższy stopień żeglarski,
4) zdała z wynikiem pozytywnym sprawdzian dopuszczający z wiedzy teoretycznej i umiejętności manewrowania jachtem pod żaglami i na silniku w zakresie odpowiadającym egzaminowi na patent żeglarza jachtowego,
5) posiada umiejętność pływania potwierdzoną odpowiednim dokumentem albo oświadczeniem własnym. 2.

 Do kształcenia na stopień Instruktora Żeglarstwa PZŻ może być dopuszczona osoba, która:
1) posiada stopień Młodszego Instruktora Żeglarstwa PZŻ lub od co najmniej 3 lat posiada stopień Nauczyciela Żeglowania PZŻ,
2) posiada stopień co najmniej jachtowego sternika morskiego,
3) posiada stopień co najmniej sternika motorowodnego,
4) posiada udokumentowany staż instruktorski, w postaci co najmniej trzech pozytywnych opinii z pracy w charakterze kadry w szkoleniu na stopnie żeglarskie (w tym co najmniej jeden na kursie trwającym minimum 6 kolejnych dni), wystawione przez KWŻ, w łącznym wymiarze minimum 30 dni szkoleniowych; do stażu zalicza się opinie ze szkoleń zgłoszonych do OZŻ (zgodnie z obowiązującymi w danych latach przepisami).

Nauczyciel Żeglowania PZŻ jest uprawniony do: 

1) praktycznego nauczania żeglarstwa w ramach zorganizowanego szkolenia na stopnie żeglarskie do posiadanego stopnia włącznie, pod nadzorem KWŻ,
2) prowadzenia teoretycznych i praktycznych zajęć ogólnożeglarskich.

 Instruktor Żeglarstwa PZŻ jest uprawniony do:
1) organizowania i prowadzenia szkolenia praktycznego i teoretycznego na stopnie żeglarskie do posiadanego stopnia włącznie,
2) pełnienia funkcji KWŻ lub instruktora na kursach na stopnie żeglarskie do posiadanego stopnia włącznie,
3) potwierdzania odbycia szkolenia na stopień żeglarski oraz wystawiania opinii osobom prowadzącym szkolenie żeglarskie,
4) pełnienia funkcji KWŻ lub instruktora w formach kształcenia określonych niniejszym Systemem, na stopień NŻ PZŻ i funkcji instruktora w formach kształcenia określonych niniejszym Systemem na stopień IŻ PZŻ,
5) pełnienia funkcji Członka lub Sekretarza KE na stopnie NŻ PZŻ i IŻ PZŻ, oraz pełnienia funkcji Przewodniczącego KE na stopień NŻ PZŻ.

Więcej przepisów związanych z uprawnieniami i szkoleniem instruktorskim:
http://pya.org.pl/files/Przepisy-zeglarskie/procedury-instrukcje/system-ksztalcenia-kadry-szkoleniowej-pzz-w-sporcie-powszechnym.pdf

Mariusz Czarnecki

Dodaj komentarz